Carine Tyvaert | Pastoriestraat 6 - 8377 Houtave | 0479 25 45 21 |
 

e-movere

VOOR WAT? VOOR WIE?

doelgroep

 
Alle leeftijdscategorieën: volwassenen, kinderen, jongeren

 

Vastlopen in jezelf – emoties
 • je ervaart niet te kunnen omgaan met je eigen gevoelswereld (depressie, angsten, kwaadheid, verwarring,…)
 • je zoekt je plaats in het continuüm ‘hoogsensitiviteit’ tegenover ‘zeer rationeel in het leven staan’
Vastlopen in jezelf – existentiële worstelingen
 • moeilijkheden met je zelfbeeld, eigenwaarde - minderwaardigheidsgevoelens
 • identiteitsvragen: “wie bén ik eigenlijk?” , “wie wíl ik eigenlijk zijn?” en  “hoe kan ik omgaan met wat anderen over mij vinden?”
 • je bent zoekend naar ‘de kunst met jezelf te leven’ 
Vastlopen vanuit of via symptomatiek
 • Altijd moe, geen fut meer
 • Burn-out
 • Psycho-somatiek
 • CVS, fybromyalgie
 • Stressgerelateerde klachten
 • Stemmingsstoornissen, angstproblemen
Vastlopen door levensgebeurtenissen of specifieke levensopdrachten
 • verliesverwerking en rouwprocessen
 • mensen die lijden onder (fysieke of psychische) ziekte van een familielid
 • trauma (zowel oude trauma’s als recente trauma’s)
 • misbruik-ervaringen
 • gezinsfase-problematiek
 • postnatale depressie 
Vastlopen in relaties
 • partnerrelatie-moeilijkheden
 • opvoedings- en ouderschapsvragen
  - kinderen met bijzondere noden ( vb: handicap, ADHD, autisme,… )
  - ouders die wankelen onder eigen onzekerheden
 • moeilijkheden eigen aan nieuw samengestelde gezinnen
 • moeilijkheden binnen familierelaties
 • mensen die door eigen ziekte moeilijkheden ondervinden binnen hun relaties
 • echtscheidingsgerelateerde vragen (óok ivm de kinderen!)
 • adoptiegerelateerde moeilijkheden

 

x

EMDR

EMDR is een geprotocoleerd therapeutisch proces dat werkt met het informatieverwerkingssysteem – het geheugennetwerk – het brein.

Wanneer we iets moeilijks beleven, kan die ervaring vastgezet worden in de hersenen, als een 'cluster' van beelden, geluiden, geuren, gedachten, gevoelens en lijfelijke gewaarwordingen.

Dat ‘iets moeilijks’ kan allerhande zijn: van grote tot kleine trauma’s; van lang geleden of recent.

Meestal schuift de ervaring op den duur op de achtergrond, en glijdt de last ook mee, weg uit het dagelijks bewustzijn.

Soms betekent dit dat je de ervaring hebt ‘verwerkt’, en dan is alles ok natuurlijk.

Maar soms is de ervaring alleen ‘verschoven’, en bestaat de lading nog steeds. Die kan zich uiten op verschillende manieren (pijn, andere gedragingen dan je gewoon was, hevig voelbare emoties, depressie,…) , of naar de oppervlakte komen naar aanleiding van triggers (vb een geur, of een blik of een uitspraak van iemand,…)

De cluster zit nog te duwen…

EMDR lijkt die informatie te stimuleren en zorgt ervoor dat het brein die ervaring kan verwerken (‘de cluster wordt bevrijd’).

Misschien is dit ook wat gebeurt tijdens de REM- of droomslaap: de oogbewegingen kunnen helpen om het onbewuste materiaal te verwerken.

Het is je brein die je geneest, en jij hebt op elk moment de controle!

Samen met de therapeut worden de ‘wortels’ van jouw probleem opgespoord, wordt 'de cluster' hervonden.

Eén van de essentiële componenten van EMDR omvat het induceren van een reeks snelle oogbewegingen. De cliënt concentreert zich op beelden van het trauma en de daarbij horende gevoelens en lichamelijke sensaties. Doel hiervan is het reduceren van de emotionele stress, het neutraliseren van het meest traumatische herinneringsbeeld en het installeren van een positieve functionele opvatting over zichzelf als persoon.

x

reiki

Reiki is een energetische behandelmethode, waarbij de therapeut via handposities de natuurlijke energiestroom terug op gang helpt.

Hierdoor kan een helingsproces op gang komen.

Reiki wakkert ons zelfgenezend vermogen aan; ondersteunt, versterkt en versnelt genezingsprocessen, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

x

psychokinesiologie

Psychokinesiologie is een combinatie van werken met het lichaam en psychotherapie.

Dit is een methode binnen de energetische geneeskunde. In tegenstelling tot gesprekstherapie, worden hier kinesiologische spiertesten gebruikt, om direct contact te maken met het onderbewustzijn. (cfr George Goodheart)

Op die manier kunnen er diepe bronnen van het probleem naar boven komen, waarvan je als persoon niet bewust bent maar die toch je alledaagse leven beïnvloeden, je manier van omgaan met de dingen of de gevoelens die je steeds weer hebt.

In die zin is dit ook een psychodynamische werkvorm.

Correctie gebeurt via het energetische systeem, mbv elementen uit de acupressuur, affirmaties, de krachten van gedachten, kleuren- en lichttherapie, mineralen, klanken, specifieke ademhaling, …          Ondersteuning van producten op plantaardige basis is hier soms nodig.

Na deze correctie kan energie weer gaan stromen, en kan de fysieke en geestelijke gezondheid zich terug vrijer gaan herstellen.

Deze zachte, eerder lichaamsgerichte en niet-verbale aanpak, kan in sommige situaties ontzettend zinvol zijn, want het beïnvloedt onze meest hardnekkige patronen.

Op die manier biedt het ook mogelijkheid om onbestemd chronische klachten te behelpen. 

x

kinderyoga

x

shiatsu

x

braingym