Carine Tyvaert | Pastoriestraat 6 - 8377 Houtave | 0479 25 45 21 |
 

e-movere

HOE?

werkwijze

 
1ste gesprek

In een verkennend gesprek is er allereerst ruimte om op verhaal te komen. We ontrafelen jouw vraag en noden, jouw krachten en mogelijkheden. Op basis hiervan kunnen we beslissen welke setting er best gepast is (individuele gesprekken of samen met betrokkenen) en wat de frequentie van de gesprekken dient te zijn.

Voor mij is dit steeds een ‘ruwe’ lijn, die telkens opnieuw aangepast en verfijnd kan worden.

In dit eerste contact is het belangrijk voor jou om te voelen of het genoeg ‘klikt’, of je je comfortabel genoeg voelt om je moeilijkheden met mij te bespreken.

Voor mij is het van belang om er achter te komen of ik je zal kunnen helpen. Ik geef hierin graag een eerlijke inschatting. 

 
Methode

Therapie heeft als bedoeling mensen terug bewegingsvrij te maken in vastgelopen patronen.

Ik schoolde mij ondertussen in verscheidene manieren om je te helpen:

Mijn achtergrond bestaat uit volgende therapeutische denkmodellen: systeemtherapie, cliëntgericht-experiëntiële psychotherapie, contextuele therapie, elementen uit gestalttherapie en het psychodynamisch denkmodel, en EMDR.
Daarnaast werk ik met energetische therapievormen, nl reiki en psychokinesiologie.

Bij kinderen werk ik ook met kinderyoga en braingym

Je kan het zo zien: alsof ik een kast heb met ondertussen heel wat schuifjes. Ik open voor jou de schuifjes die het best aansluiten met wat jij als persoon met je specifieke noden nodig hebt.

 
einde therapie

“iets in hem was verschoven, een onderdeel was weer op z’n plaats gevallen…” (I. Yalom)

Een exacte tijdsduur voor een therapeutisch proces is vooraf moeilijk in te schatten. Het aantal consultaties is afhankelijk van meerdere factoren. Er is de grootte van het probleem, het gewenste eindresultaat, de aanwezige krachtbronnen, het natuurlijke verloop van ‘de tijd’,...

Therapie is altijd een proces, met een begin en een einde.
Dat einde is sowieso voelbaar, door jij zelf en/of door mij.
De gulden regel is: therapie duurt zolang het moet duren, niet té lang en niet té kort.
En voor mij: ik ben graag nodig, maar ik word voor jou ook graag weer overbodig!

x

EMDR

EMDR is een geprotocoleerd therapeutisch proces dat werkt met het informatieverwerkingssysteem – het geheugennetwerk – het brein.

Wanneer we iets moeilijks beleven, kan die ervaring vastgezet worden in de hersenen, als een 'cluster' van beelden, geluiden, geuren, gedachten, gevoelens en lijfelijke gewaarwordingen.

Dat ‘iets moeilijks’ kan allerhande zijn: van grote tot kleine trauma’s; van lang geleden of recent.

Meestal schuift de ervaring op den duur op de achtergrond, en glijdt de last ook mee, weg uit het dagelijks bewustzijn.

Soms betekent dit dat je de ervaring hebt ‘verwerkt’, en dan is alles ok natuurlijk.

Maar soms is de ervaring alleen ‘verschoven’, en bestaat de lading nog steeds. Die kan zich uiten op verschillende manieren (pijn, andere gedragingen dan je gewoon was, hevig voelbare emoties, depressie,…) , of naar de oppervlakte komen naar aanleiding van triggers (vb een geur, of een blik of een uitspraak van iemand,…)

De cluster zit nog te duwen…

EMDR lijkt die informatie te stimuleren en zorgt ervoor dat het brein die ervaring kan verwerken (‘de cluster wordt bevrijd’).

Misschien is dit ook wat gebeurt tijdens de REM- of droomslaap: de oogbewegingen kunnen helpen om het onbewuste materiaal te verwerken.

Het is je brein die je geneest, en jij hebt op elk moment de controle!

Samen met de therapeut worden de ‘wortels’ van jouw probleem opgespoord, wordt 'de cluster' hervonden.

Eén van de essentiële componenten van EMDR omvat het induceren van een reeks snelle oogbewegingen. De cliënt concentreert zich op beelden van het trauma en de daarbij horende gevoelens en lichamelijke sensaties. Doel hiervan is het reduceren van de emotionele stress, het neutraliseren van het meest traumatische herinneringsbeeld en het installeren van een positieve functionele opvatting over zichzelf als persoon.

x

reiki

Reiki is een energetische behandelmethode, waarbij de therapeut via handposities de natuurlijke energiestroom terug op gang helpt.

Hierdoor kan een helingsproces op gang komen.

Reiki wakkert ons zelfgenezend vermogen aan; ondersteunt, versterkt en versnelt genezingsprocessen, zowel op fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel niveau.

x

psychokinesiologie

Psychokinesiologie is een combinatie van werken met het lichaam en psychotherapie.

Dit is een methode binnen de energetische geneeskunde. In tegenstelling tot gesprekstherapie, worden hier kinesiologische spiertesten gebruikt, om direct contact te maken met het onderbewustzijn. (cfr George Goodheart)

Op die manier kunnen er diepe bronnen van het probleem naar boven komen, waarvan je als persoon niet bewust bent maar die toch je alledaagse leven beïnvloeden, je manier van omgaan met de dingen of de gevoelens die je steeds weer hebt.

In die zin is dit ook een psychodynamische werkvorm.

Correctie gebeurt via het energetische systeem, mbv elementen uit de acupressuur, affirmaties, de krachten van gedachten, kleuren- en lichttherapie, mineralen, klanken, specifieke ademhaling, …          Ondersteuning van producten op plantaardige basis is hier soms nodig.

Na deze correctie kan energie weer gaan stromen, en kan de fysieke en geestelijke gezondheid zich terug vrijer gaan herstellen.

Deze zachte, eerder lichaamsgerichte en niet-verbale aanpak, kan in sommige situaties ontzettend zinvol zijn, want het beïnvloedt onze meest hardnekkige patronen.

Op die manier biedt het ook mogelijkheid om onbestemd chronische klachten te behelpen. 

x

kinderyoga

x

shiatsu

x

braingym